Managementul Deseurilor


Principiul general in Managementul Deseurilor este ca pe  evitarea generarii de deseuri in conformitate cu legislatia specifica in vigoare privind deseurile, iar acolo unde sunt generate deseuri, acestea sa fie recuperate, reutilizate, valorificate. Daca acest lucru nu este posibil  din punct de vedere tehnic sau economic, acestea trebuie eliminate, evitand orice impact negativ asupra mediului inconjurator .

Servicii oferite privind Managementul Deseurilor :
- Implementarea unei proceduri privind identificarea, codarea, colectarea si depozitarea selectiva a deseurilor pe categorii conform legislatiei in vigoare
- Completarea la zi in cadrul unitatii a evidentei gestiunii deseurilor
- Valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate
- Asigurarea realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
- Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor
- Audit de deseuri cu intocmire raport de audit conform cerintelor legii 211/2011