Admosfera


- Lege nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator
- Legea nr. 278/2013  privind emisiile industriale
- Ordin 462 / 1993  pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei
- HG 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase  ultima modificare 11/09/2011 si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare ultima modificare 28/07/2011
- Hotarare nr. 440 din 28/04/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere ( va fi abrogata la 01.01.2016 de L. 278/2013)
- Hotarare nr. 735 din 07/06/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili  datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de  refinisare a suprafetelor vehiculelor ultima modificare 08/12/2011
- Regulament (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din   16 septembrie 2009, cu mod si completarile ulterioare
- Regulament (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006, cu mod si completarile ulterioare