Conformare Legislativa


Servicii oferite :
– Preluarea responsabilitatii privind gestionarea deseurilor cf LG 211/2011 cu activitati de evidentiere si gestionare a deseurilor generate conform legislatiei in vigoare
– Activitati de consiliere in domeniul generarii, evidentierii, gestionarii, depozitarii, tratarii, transportului si eliminarii deseurilor produse in unitate
– Completarea formularelor privind gestiunea  deseurilor si deseurilor de ambalaje conform legislatiei in vigoare
- Activitati de consiliere privind aplicarea legislatiei referitoare la substantele si preparatele periculoase pentru mediu
– Raportarea catre Agentia de Protectie a Mediului a tuturor datelor solicitate prin Autorizatia de Mediu, sau de alte acte  legislative
– Pregatirea documentatie necesare pentru obtinerea : avizelor de mediu , acordurilor  de mediu si autorizatiei mediu
– Asistenta in relatia cu autoritatile in probleme legate de protectia mediului
- Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare
- Asigurarea valorificarii sau eliminarii deseurilor prin contactarea societatilor de profil abilitate
- Calcularea taxelor aferente fondului de mediu si intocmirea raportarilor aferente
- Verificarea conformarii cu legislatia de mediu