Aviz de Mediu


AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii, conform prevederilor art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

 Avizul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

 Procedura de reglementare si competentele de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.