Substante Periculoase

- Hotararea nr. 1408 din 04/11/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea   substantelor periculoase
- Lege nr. 360 din 02/09/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
- Hotararea nr. 937 din 01/09/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la  introducerea pe piata a preparatelor periculoase
- Regulamentul  (CE) NR. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului,privind  inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice  
  ( REACH , ultima modificare 10/06/2013)
- Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliuluiprivind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor  cu modificarile
  ulterioare