Fond de Mediu


- OUG 196 din  2005  privind Fondul pentru mediu, ultima modificare 30/08/2013
- Ordin nr. 578 din 06/06/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, ultima modificare 21/02/2014