Despre noi

Experienta in managementul mediului acumulata de-a lungul anilor ne ajuta sa oferim partenerilor nostrii consultanta pentru conformare legislativa de mediu axata pe solutii eficiente la problemele de mediu actuale intampinate de organizatii.

Datorita experientei  acumulata in decursul anilor in domeniul protectiei mediului va oferim urmatoarele servicii :
- Obtinere avize, autorizatii
- Consultanta legislativa de mediu
- Gestiunea deseurilor
- Raportari de mediu catre autoritati
- Gestiunea ambalajelor
- Calcul contributii la fondul de mediu
- Scolarizari privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
- Realizarea "Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale"
- Intocmirea auditului de deseuri conform legii 211/2011.
- Consultanta si Audit intern conform ISO 14001.