Autorizatie Gospodarire Ape


AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR
- este actul tehnico-juridic ce conditioneaza punerea in functiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legatura cu apele.