Gestiunea Deseurilor


- Lege nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor
- HG 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, ultima modificare 19/03/2007
- Ordin nr. 1281 din 16/12/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
- Hotarare nr. 2293 din 09/12/2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma  procesului de obtinere a materialelor lemnoase
- HG 173 /2000 pentru regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si a altor compusi similari, ultima modificare 30/08/2007
- HG 2406/2004 privind vehiculele scoase din uz, ultima modificare 21/05/2012
- HG 170 / 2004  privind gestionarea anvelopelor uzate
- Hotarare nr. 856 din 13/08/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
- HG 621 / 2005  privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, ultima modificare 14/05/2011
- HG 1037 / 2010  privind deseurile de echipamente electrice si electronice
- HG 1132/2008  privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al altor deseuri de baterii si acumulatori, ultima modificare  09/03/2011
- HG 235 / 2007  privind gestionarea uleiurilor uzate
- Ordin nr. 794/2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
- HG 349 / 2005  privind depozitarea deseurilor, ultima modificare 22/12/2010
- HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Românie
- Hotararea nr. 95/2014 pentru aprobarea masurilor de gestionare si a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deseu
- Regulamentul (CE) NR. 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri