Autorizatie de Mediu


AUTORIZATIA DE MEDIU
- este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia  mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune - art.2, pct.9, din  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatilor existente  si pentru inceperea activitatilor noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Devoltarii Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului – art. 14, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.