Ape


- Legea nr.  107/1996 Legea apelor, ultima modificare 01/02/2014
- Legea 458 / 2002  privind calitatea apei potabile, ultima modificare 22/10/2011
- Ordin  662 / 2006 privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
- Ordin 278 / 1997 privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
- HG 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate – NTPA – 011, NTPA – 001/2002, NTPA – 002/2002 , ultima modificare 19/03/2007
- Decizie 221.983 DC 12.06.2013  program de actiune   pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
- Hotarare nr. 964 din 13/10/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole