Autorizatie Integrata de Mediu


AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

Emiterea Avizului de Mediu pentru Planuri si Programe si autorizatiilor integrate de mediu intra in competenta autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a agentiilor regionale de protectia mediului . Etape din aceste proceduri pot fi delegate autoritatii locale de protectie a mediului mediu.